Noggrann & effektiv specialistrekrytering med Finnveden

Att fånga och attrahera duktiga specialister är en utmaning för alla företag. Ibland är de svåraste rekryteringarna just specialistrekrytering.

REKRYTERING AV SPECIALISTER ÖVER HELA SVERIGE

För att hitta duktiga specialistkandidater behövs inte bara rekryterings- och Search-kunskap och kompetens, utan även klurighet, ihärdighet och ett stort engagemang.

Behöver ni hjälp med rekrytering av specialister?

Är ni i behov av att rekrytera någon form av specialist? Då är det dags att påbörja processen i tid för att inte halka efter. Varmt välkommen att kontakta oss på Finnveden så hjälper vi er med rekryteringen.

Ring oss Följ oss

 

Våra genomförda specialistrekryteringar

Flera företag i Sverige har tagit del av vår specialistrekrytering med goda resultat.

Vi har bland annat rekryterat specialister för:
• Plåtformnings-specialist – Avure Technologies
• Digitaliseringschef – Capio
• Product Compliance Director – Husqvarna Construction
• Operational Excellence Manager – Ahlstrom Munsksjö AB
• Treasury Manager – Bufab Group
• Group Regulatory Affairs & Quality Manager – Bellman & Symfon AB

Se alla våra genomföra rekryteringar ›

 

 

 

Vad är viktigt att tänka på vid specialistrekrytering?

Eftersom det i många fall är svårt med rekrytering av specialister krävs det en hel del kunskap och erfarenhet. Våra duktiga specialistrekryterare har utfört ett stort antal lyckade rekryteringar av specialister åt företag i olika branscher. Vi har en effektiv och inarbetad rekryteringsprocess som vi använder oss av vid vår specialistrekrytering.

Vid rekrytering av specialister bör man tänka på följande:

1. Tydlig kravprofil: Definiera tydligt vilka kvalifikationer och färdigheter som krävs för den specialistroll du rekryterar till. Det kan inkludera utbildning, erfarenhet, specialkompetens och personliga egenskaper.

2. Rätt kanaler: För rekrytering av specialister bör man använda relevanta kanaler för att nå ut till målgruppen. Det kan vara jobbportaler, sociala medier, branschrelaterade nätverk eller samarbete med rekryteringsbyråer.

3. Noggrann urvalsprocess: Utforma en noggrann urvalsprocess för att identifiera de mest kvalificerade specialisterna. Det kan inkludera att granska CV:n, genomföra telefonintervjuer och genomföra kompetensbaserade tester.

4. Tekniska tester: För specialistroller kan det vara fördelaktigt att genomföra tekniska tester eller case-studier för att bedöma kandidaternas praktiska kunskaper och förmågor inom det relevanta området.

5. Intervjuer: För specialistrekryteringar bör man planera välstrukturerade och riktade intervjufrågor för att bedöma kandidaternas erfarenheter, kompetenser och kulturella passform. Det kan vara bra att involvera flera personer i intervjuprocessen, inklusive potentiella kollegor och chefer

6. Referenstagning: Kontrollera referenser för de slutliga kandidaterna för att validera deras erfarenheter och prestationer. Det kan ge ytterligare insikt om deras arbetsstil och förmåga att leverera resultat.