Hem / Referenser / Finnveden Executive rekryterar ny VD Smålands Turism

Finnveden Executive rekryterar ny VD Smålands Turism

En rekrytering som blev en helt ny erfarenhet jämfört med Helenes tidigare upplevelser.

Som ny VD för Smålands Turism representerar Helene Berg Småland, ett starkt varumärke inom svensk turism och en region på frammarsch.

Smålands Turism ägs av Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner och har uppdraget att marknadsföra regionen internationellt. Organisationen arbetar också med affärsutveckling av det regionala turismnäringslivet. Verksamheten startade redan 1979 och drivs i sin nuvarande form sedan 2000. Under årens lopp har Smålands Turism blivit känt för sina innovativa och framgångsrika grepp inom platsmarknadsföring och turism.

Såg individen

I Helene Berg har verksamheten fått en synnerligen rutinerad VD. Hon har jobbat i turistbranschen i 25 år – de senaste tio åren som regionchef för Visit Swedens Tysklandskontor med inriktning på marknader över hela Europa. Dessförinnan arbetade hon internationellt för resekoncernen TUI. Helene Berg har alltså varit med om flera rekryteringsprocesser tidigare, och då i internationell miljö.

”Finnveden Executives bemötande skilde sig mycket från mina tidigare erfarenheter. De var mycket professionella – men också prestigelösa och hade ett vänligt, varmt och informellt tilltal. Och det var något som jag verkligen uppskattade. Jag kände också att jag fick mer utrymme att berätta om mig själv och mina erfarenheter än vad jag är van vid från tidigare rekryteringsprocesser. Känslan var att Martin Dambergs och Finnveden Executive inte enbart förlitade sig på verktyg och personlighetstester, utan att de lade stor vikt vid min erfarenhet och det som kom ut av vår dialog.”

Fanns med hela vägen

Att tillsätta den här typen av tjänst är en omfattande och tidskrävande process, vilket ställer krav på god kommunikation mellan alla parter.

”Jag upplevde att jag fick en bra återkoppling genom hela processen – att jag fick veta vad som hände. Dessutom kände jag att det fanns en ärlighet i de svar som jag fick.”

De olika typer av verktyg och personlighetstest som användes kände hon igen till utformningen sedan tidigare, och Helene Berg säger att hon upplevde proceduren som okomplicerad. ”En dag med tester och intervjuer kan ju lämna dig helt utmattad, men så var det inte den här gången. Om det sedan beror på Finnveden Executives upplägg eller det faktum att erfarenheten gör att man inte spänner sig så mycket, det kan jag inte svara på. Men det kändes enkelt och roligt.”

När det väl var dags att träffa styrelsen, så fanns Finnveden Executive vid mötet.

”Att Finnveden Executive deltog upplevde jag som en kvalitetssäkring. De fanns där för att följa upp att deras arbete vägdes in även i samband med det slutliga avgörandet. Det tyckte jag kändes både seriöst och tryggt.”

Helene Berg
VD, Smålands Turism

Recruitment consultants

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior recruitment and partner

Martin Damberg

Martin Damberg

Senior recruitment and partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior recruitment and partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior recruitment and partner

Rekryteringskonsulter

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Martin Dambergs

Martin Dambergs

Senior rekryteringskonsult och partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner