Hem / Kontakt

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med rekrytering eller en interimslösning? Eller vill du ta ett nytt steg i din karriär? Hör av dig till oss så hjälper vi dig framåt!

Medarbetare

Roger har en lång erfarenhet från ledande chefsbefattningar som bl.a. Vice VD med ansvar för Försäljning och Marknad internationellt i 20 år, både i ägarledda och börsnoterade bolag. Roger är Civilekonom, 1991 vid Göteborgs universitet med fortbildning inom ämnena; ledarskap, teknik, försäljning, marknadsföring och kommunikation.

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
070-881 13 10

Martin har lång erfarenhet av att vara chef och att leda människor. Han har bland annat arbetat med chefs- och organisationsutveckling, rekrytering, talent management, strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsplanering. Martin har en bakgrund som officer och har efter den militära karriären bland annat arbetat som Teamledare, Utbildningschef, Verksamhetsutvecklare och HR-Chef.

Martin Damberg

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
072-206 20 84

Christina är beteendevetare med över tjugo års erfarenhet inom HR-området. Uppdragen har varierat stort mellan att själv vara ledare, driva strategiska utvecklingsprojekt kopplat mot organisation- och ledarskap, till att rekrytera nyckelpositioner i många olika branscher och företagskulturer, inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. De senaste femton åren har hon i huvudsak haft uppdrag på Executive-nivå. Christina är certifierad i styrelsearbete & bolagsstyrning.

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
070-302 15 23

Malin har mångårig chefserfarenhet av att leda människor och verksamheter på både operativ och strategisk nivå. Hon har bred bakgrund från energibranschen där hon jobbat som specialist, operativ chef och vd och har i dessa roller rekryterat och lett team och ledningsgrupper. Malin har en Master of Science i kemi 1996 och fortbildning inom bla ledarskap, strategi, kommunikation och förändringsledning samt erfarenhet av styrelsearbete.

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
070-397 31 40

Andreas har erfarenhet inom service och administration och arbetar huvudsakligen med administrativa uppgifter samt koordinering av dessa.

Human Resources - Företagsekonomi, 2019, vid Jönköping University.

Andreas Yngwe

Team service coordinator

Maila mig
036-19 64 30

Anne har sedan 2005 erfarenhet av Executive Search och att självständigt hantera chefsrekrytering och specialistrekrytering mot såväl det privata näringslivet som offentliga uppdragsgivare, både nationellt och internationellt.

Innan dess har hon en mångårig erfarenhet som personalchef, personalutvecklare och organisationskonsult samt en bred branscherfarenhet både från politiskt styrda organisationer och privat näringsliv

Anne Palmgren

Senior rådgivare

Maila mig
070-712 72 22

Ulrika har lång erfarenhet av personalchefs befattningar i både medelstora bolag och större internationella koncerner. Hon har arbetat såväl strategiskt som operativt inom Human Resource Management med rekrytering, chefsstöd, ledarutveckling och organisationsutveckling.

Ulrika är Personalvetare, examen 1991 vid Växjö universitet med inriktning mot arbetspsykologi.

Ulrika Danielsson

Senior rådgivare

Maila mig
070-233 81 67