Hem / Om oss

Rekryteringsföretag med 40 års erfarenhet av rekryteringar

Vi är ledande rekryteringsföretag inom chefsrekrytering, Executive Search och rekrytering av specialister. Vi har under många år utfört styrelserekrytering och många lyckade VD-rekryteringar.

Rekrytering sedan 1984

Finnveden Executive har sedan starten 1984 utvecklats till att bli ett av Sveriges ledande företag inom chefsrekrytering och rekrytering av specialister. Företagets grundare, PG Ljungman och Kaj Munkberg, hade båda en bakgrund som psykologer och startade företaget mitt i det småländska näringslivet.

Medarbetare

Roger har en lång erfarenhet från ledande chefsbefattningar som bl.a. Vice VD med ansvar för Försäljning och Marknad internationellt i 20 år, både i ägarledda och börsnoterade bolag. Roger är Civilekonom, 1991 vid Göteborgs universitet med fortbildning inom ämnena; ledarskap, teknik, försäljning, marknadsföring och kommunikation.

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
070-881 13 10

Martin har lång erfarenhet av att vara chef och att leda människor. Han har bland annat arbetat med chefs- och organisationsutveckling, rekrytering, talent management, strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsplanering. Martin har en bakgrund som officer och har efter den militära karriären bland annat arbetat som Teamledare, Utbildningschef, Verksamhetsutvecklare och HR-Chef.

Martin Damberg

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
072-206 20 84

Christina är beteendevetare med över tjugo års erfarenhet inom HR-området. Uppdragen har varierat stort mellan att själv vara ledare, driva strategiska utvecklingsprojekt kopplat mot organisation- och ledarskap, till att rekrytera nyckelpositioner i många olika branscher och företagskulturer, inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. De senaste femton åren har hon i huvudsak haft uppdrag på Executive-nivå. Christina är certifierad i styrelsearbete & bolagsstyrning.

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
070-302 15 23

Malin har mångårig chefserfarenhet av att leda människor och verksamheter på både operativ och strategisk nivå. Hon har bred bakgrund från energibranschen där hon jobbat som specialist, operativ chef och vd och har i dessa roller rekryterat och lett team och ledningsgrupper. Malin har en Master of Science i kemi 1996 och fortbildning inom bla ledarskap, strategi, kommunikation och förändringsledning samt erfarenhet av styrelsearbete.

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner

Maila mig
070-397 31 40

Andreas har erfarenhet inom service och administration och arbetar huvudsakligen med administrativa uppgifter samt koordinering av dessa.

Human Resources - Företagsekonomi, 2019, vid Jönköping University.

Andreas Yngwe

Team service coordinator

Maila mig
036-19 64 30

Anne har sedan 2005 erfarenhet av Executive Search och att självständigt hantera chefsrekrytering och specialistrekrytering mot såväl det privata näringslivet som offentliga uppdragsgivare, både nationellt och internationellt.

Innan dess har hon en mångårig erfarenhet som personalchef, personalutvecklare och organisationskonsult samt en bred branscherfarenhet både från politiskt styrda organisationer och privat näringsliv

Anne Palmgren

Senior rådgivare

Maila mig
070-712 72 22

Ulrika har lång erfarenhet av personalchefs befattningar i både medelstora bolag och större internationella koncerner. Hon har arbetat såväl strategiskt som operativt inom Human Resource Management med rekrytering, chefsstöd, ledarutveckling och organisationsutveckling.

Ulrika är Personalvetare, examen 1991 vid Växjö universitet med inriktning mot arbetspsykologi.

Ulrika Danielsson

Senior rådgivare

Maila mig
070-233 81 67

Vår metodik

Individuell anpassning av processen i samarbete med uppdragsgivaren samt en kvalificerad interaktion med kandidat, testresultat och referensgivare. Detta resulterar i en mycket hög kvalitetssäkring och ett tryggt beslutsunderlag vid rekrytering. Vår konsult leder hela rekryteringsprocessen från start till mål och ansvarar för kvalitetssäkringen i varje led. Allt sammanfattas i en utförlig skriftlig rapport om varje finalkandidat.

Varje uppdrag har en ansvarig konsult hos oss, men alla i teamet är delaktiga och arbetar för att vi gemensamt ska leverera en optimerad rekrytering. På detta sätt utnyttjar vi alla konsulters kompetens och Searchnätverk – vilket resulterar i en nöjd uppdragsgivare och kandidat.

Etik i allt vi gör

Vi värnar även om våra kandidater, kunder och samarbetspartners integritet och därför har du som kandidat, kund eller samarbetspartner rätt till tillgång, rättelse, begränsning samt radering av personuppgifter.

Finnveden Executive har alltid ett etiskt förhållningssätt till allt vårt arbete med rekrytering, våra kunder och våra kandidater. Dessa riktlinjer ingår alltid i avtalen med uppdragsgivaren. Internt arbetar vi kontinuerligt med etik och värderingsfrågor.