Hem / Rekrytering / Second opinion

Second Opinion Rekrytering – Få ett andra utlåtande

Finnveden Executive erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekrytering – en second opinion.

40 år av lyckade rekryteringar med hjälp av Second Opinion

Vi på Finnveden har länge använt Second Opinion i vår rekrytering. Det har gett goda resultat för många av våra kunder som har fått ett andra utlåtande för att säkerställa kvalitén på rekryteringen.

Rekryteringskonsulter

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Martin Dambergs

Martin Dambergs

Senior rekryteringskonsult och partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner

Kvalitetssäkra er rekrytering med Second Opinion

Att anställa en ny medarbetare är alltid en stor investering. I de fall du hanterar rekryteringsprocessen själv så är vårt råd: Anställ aldrig någon kandidat utan att få en Second Opinion från en erfaren rekryteringsexpert.

Vi är seniora och erfarna rekryteringsexperter som ser mer och ger mer djup, bredd och vinklar i våra analyser. Du får helt enkelt ett bättre beslutsunderlag samtidigt som du minimerar riskerna i din investering och ökar chansen för en lyckad rekrytering.

Rekryteringstjänster

VD-Rekrytering

Finnveden Executive har hjälpt många uppdragsgivare att rekrytera en ny VD och därmed bidragit till att bolagen nått nya framgångar.

Chefsrekrytering

Vi på Finnveden Executive är specialister på chefsrekrytering och att rekrytera rätt personer till chefsroller, företagsledning och styrelse.

Executive Search

När vi använder oss av Executive Search rekrytering är syftet att rekrytera kandidater som uppfyller specifika krav för positioner som högt uppsatta chefer

Headhunting

Finnveden Executives har ledande expertis inom headhunting rekrytering i Göteborg, Jönköping, Värnamo och Stockholm.

Interim Management

Med Finnvedens Interim Management Rekrytering kan ni snabbt och smidigt rekrytera en interimschef för ert chefsuppdrag.

Second Opinion

Finnveden Executive erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekrytering – en second opinion.

Specialistrekrytering

Att fånga och attrahera duktiga specialister är en utmaning för alla företag. Ibland är de svåraste rekryteringarna just specialistrekrytering.

Styrelserekrytering

Vi har arbetat med rekrytering för styrelser sedan 1984 vilket gett oss en unik och omfattande databas av duktiga kandidater för vår styrelserekrytering.

VD-Rekrytering

Finnveden Executive har hjälpt många uppdragsgivare att rekrytera en ny VD och därmed bidragit till att bolagen nått nya framgångar.

Chefsrekrytering

Vi på Finnveden Executive är specialister på att rekrytera rätt personer till chefsroller, företagsledning och styrelse.

Executive Search

När vi använder oss av Executive Search rekrytering är syftet att rekrytera kandidater som uppfyller specifika krav för positioner som högt uppsatta chefer.

Headhunting

Finnveden Executives har ledande expertis inom headhunting rekrytering i Göteborg, Jönköping, Värnamo och Stockholm.

Interim Management

Med Finnvedens Interim Management Rekrytering kan ni snabbt och smidigt rekrytera en interimschef för ert chefsuppdrag.

Second Opinion

Finnveden Executive erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekrytering – en second opinion.

Specialistrekrytering

Att fånga och attrahera duktiga specialister är en utmaning för alla företag. Ibland är de svåraste rekryteringarna just specialistrekrytering.

Styrelserekrytering

Vi har arbetat med rekrytering för styrelser sedan 1984 vilket gett oss en unik och omfattande databas av duktiga kandidater för vår styrelserekrytering.

Referenser

Frågor vid Second Opinion Rekrytering

Här har vi samlat det vanligaste frågor och svar vi som rekryteringsföretag får av våra kunder.

Hur kvalitetssäkrar man en rekrytering?

Man kan kvalitetssäkra en rekrytering via Second Opinion genom:

Kvalitetssäkrande tester
Vi utför en rad tester på kandidaten eller kandidaterna som är aktuella i processen. Dessa tester är speciellt framtagna för att avgöra huruvida kandidaten är kompetent nog för den specifika rollen.

Intervju med en av våra seniora konsulter
En av våra erfarna och seniora konsulter utför sedan en djupgående intervju med kandidaten för att lära känna denne på djupet och får en personlig kontakt.

Referenstagning
Nästa steg är en referenstagning där vi undersöker och noga kontrollerar referenserna.

Skriftligt utlåtande av kandidaten
När vi har skapat oss en god bild av kandidaten och dess erfarenheter och kompetenser – sammanställer vi detta i ett dokument som ni får ta del av. Vi finns med och hjälper er under hela processen för att ni ska känna er trygga. Second Opinion rekrytering med Finnveden är ett säkert och tryggt val.

Vad kostar en felrekrytering?

Felrekryteringar har en betydande ekonomisk påverkan på företag. De direkta kostnaderna inkluderar annonsering, intervjuer, utbildning och integrering av den nya medarbetaren. Om rekryteringen inte lyckas, måste hela processen upprepas, vilket ytterligare ökar kostnaderna. Dessutom kan felrekryteringar leda till missnöjda kunder och påverka arbetsmiljön negativt.

Det är svårt att räkna ut den exakta kostnaden för en felrekrytering, men en beräknad snittsiffra ligger på cirka 500 000 – 700 000 kr.

De faktorer som avgör kostnaden är:

  • Bransch
  • Lön
  • Om tjänsten är senior eller junior
  • Om det är en heltidstjänst eller deltidstjänst
  • Tilläggsannonsering

Vilka vanliga misstag görs vid rekrytering?

Att identifiera och undvika vanliga misstag vid rekryteringar är avgörande för att förbättra träffsäkerheten och kvaliteten på nya tillsättningar. Här är fem vanliga fel som företag gör och hur en second opinion kan vara till hjälp

Bristande analys av behov
Många felrekryteringar börjar med att företaget inte definierar vad de faktiskt behöver i en ny medarbetare. En second opinion kan bidra med en objektiv synvinkel och hjälpa till att skapa en klar och detaljerad kravprofil.

Ensidig bedömning
Att förlita sig för mycket på en enskild persons bedömning kan vara riskabelt. En second opinion ger en bredare bedömning och kan identifiera aspekter som den första bedömaren kanske har missat.

Brister i intervjuteknik
Dåligt utformade intervjufrågor och bristande struktur i intervjun kan leda till att viktig information om kandidaternas kompetenser och personlighet missas.

Övervägande av bristande erfarenhet
Att enbart fokusera på tidigare erfarenhet och formell utbildning kan leda till att andra viktiga egenskaper, som personlighet och hur kandidaten kommer passa in på företaget förbises.

Ignorera referenser
Att inte granska kandidatens referenser kan vara en ödesdiger brist. En second opinion kan utföra en djupgående granskning av referenser för att säkerställa att kandidatens påstådda färdigheter och erfarenheter är korrekta.
Genom att integrera second opinion i rekryteringsprocessen kan företag öka sin förmåga att fatta välinformerade beslut och undvika de kostsamma misstag som felrekryteringar innebär. Finnvedens tjänst för second opinion rekrytering erbjuder en pålitlig och professionell resurs för företag som strävar efter att anställa de bästa talangerna på marknaden.