Hem / Referenser / Långvarigt samarbete med bra känsla

Långvarigt samarbete med bra känsla

Samarbetet med Finnveden Executive går långt tillbaka och har intensifierats under de senaste 5-6 åren.

Länsförsäkringar Jönköping är ett av 23 självständiga, lokala och kundägda bolag.

Bolagsformen ställer speciella krav på ledning och organisation. Anna Brolin är HR-chef  på Länsförsäkringar Jönköping och hon har under lång tid samarbetat med Finnveden Executive i bolagets chefsrekryteringar.

Starten till det som idag är Länsförsäkringar, med både verksamhet inom försäkring, bank och fastighetsförmedling, går långt tillbaka i tiden. Det var i mitten av 1800-talet som bönder gick samman för att ekonomiskt hjälpa varandra om någons gård drabbades av brand. Bönderna bildade brandstodsbolag som de ägde tillsammans. Fortfarande finns samma tanke kvar, det är kunderna som är ägarna och man värnar om det lokala och det nära. ”Över tid har bolagets uppdrag breddats. Numera handlar det om att utveckla och leverera produkter och tjänster inom bank och försäkring för att erbjuda ekonomisk trygghet”, förklarar Anna Brolin.

Söker chefer med rätt driv

I Jönköping finns ca 220 anställda, i en platt organisation med tre chefsnivåer och ca 25 chefer i bolaget. Anna beskriver organisationen som rik på utvecklingsmöjligheter, vilket bidrar till en intern rörlighet och ett stort externt intresse för bolaget som arbetsgivare.

Samarbetet med Finnveden Executive går långt tillbaka och har intensifierats under de senaste 5-6 åren.

”De är alltid inblandade när vi rekryterar chefer och har även hjälpt till med specialistrekrytering”, berättar hon. ”När jag började här för 9 år sedan ville jag ta ett helhetsgrepp för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen av chefer och kände att Finnveden Executive svarar upp mot våra krav på en kvalificerad samarbetspartner samtidigt som de delar våra värderingar.”

”Vi söker chefer som står för ett ledarskap med stor tillit till medarbetarna, som delar våra värderingar och som känner ett driv för att vara med och förfina våra framgångsfaktorer. Den formella kompetensen är en självklarhet, men allra viktigast är de personliga egenskaperna”, påpekar Anna. ”Våra chefer behöver vara lite entreprenöriella och ha förmågan att tänka utanför ramarna. I vårt bolag har vi korta beslutsvägar och därför är ledaren extra viktig. Man måste kunna kavla upp ärmarna, vara synlig och brinna för uppgiften. Rollen handlar både om att förvalta och att utveckla.”

Lyhördhet och dialog viktig

”För att hitta rätt person till ett chefsuppdrag är det viktigt att ha en bra dialog med vår samarbetspartner i rekryteringen”, menar Anna. ”Ett företags behov förändras över tid och det gäller att hitta den som har rätt kompetens för det arbete och de utmaningar som ligger framför. Varje chefsrekrytering är unik. Finnveden Executive har gjort ett mycket bra jobb med att hjälpa oss med kravprofiler, vara lyhörda och att ifrågasätta vad det är vi söker i varje ny situation.”

Tät kontakt i levande process

Länsförsäkringar Jönköping har jobbat med flera olika personer på Finnveden Executive under åren. Anna har dock haft samma huvudkontakt i princip hela tiden. ”Jag tycker att vi har en unik relation, personlig och nära utan att vara privat. Vi har en öppen dialog, men ställer också utmanande frågor till varandra. Under rekryteringsprocessen har vi en nära och tät kontakt. Min känsla är att processen är levande och inte så uppstyrd. Det handlar mycket om att ge och ta.”

”Vi har varit i många rekryteringsprocesser med Finnveden Executive och känslan är alltid att vi gör jobbet tillsammans. När rekryteringen någon gång har tagit fel riktning har man agerat transparent, backat och analyserat situationen och så har vi hittat den rätta vägen tillsammans.”

Uppföljning med stort intresse

På Länsförsäkringar Jönköping upplever man även att uppföljningen har fungerat bra. ”Finnveden Executive är måna om att följa upp och återkoppla, både mot kandidater som inte går vidare, individen som rekryterats, och mot oss som företag. Även här finns en stor lyhördhet och ett personligt engagemang utöver det vanliga.”

”När jag började här för 9 år sedan ville jag ta ett helhetsgrepp för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen av chefer och kände att Finnveden Executive svarar upp mot våra krav på en kvalificerad samarbetspartner samtidigt som de delar våra värderingar.”

Anna Brolin
HR-Chef, Länsförsäkringar Jönköping 

Recruitment consultants

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior recruitment and partner

Martin Damberg

Martin Damberg

Senior recruitment and partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior recruitment and partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior recruitment and partner

Rekryteringskonsulter

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Martin Dambergs

Martin Dambergs

Senior rekryteringskonsult och partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner