Hem / Referenser / Daloc ett långsiktigt samarbete med Finnveden Executive

Daloc ett långsiktigt samarbete med Finnveden Executive

När det gäller rekrytering och search av ledande befattningar har Daloc ett långsiktigt samarbete med Finnveden Executive.

Daloc-koncernen bygger tillväxt med långsiktighet och lokal förankring

Den lokala förankringen sitter djupt i Dalocs företagskultur. Därför är det viktigt att ha en strategisk och långsiktig kontakt med en rekryterare som vill och kan finnas på plats. Det är precis vad Daloc har hittat i Finnveden Executives Martin Dambergs.

Daloc är Skandinaviens ledande tillverkare av klassade stål- och trädörrar. Utveckling och produktion sker i huvudsak i Skaraborg, närmare bestämt Töreboda. I koncernen finns även Secor AB som säljer och installerar Dalocs produkter.

Den lokala förankringen är en strategiskt och kulturellt viktig grundbult för Daloc-koncernen, berättar Mårten Stålnacke som är HR-chef.

”Just nu är vi cirka 550 medarbetare i koncernen. Även om vi har säljkontor runt om i Sverige och närvaro i de nordiska länderna Danmark och Norge, samt Nederländerna och Tyskland så har vi fokus på Töreboda. Merparten av vår tillverkning sker här och vår verksamhet utgår härifrån. Det finns en väldigt stark känsla för bygden i vår verksamhet.”

Något som i allra högsta grad också styr rekryteringsprocessen.

När det gäller rekrytering och search av ledande befattningar har Daloc ett långsiktigt samarbete med Finnveden Executive. Finnvedens Martin Dambergs har bland annat rekryterat en CFO till Daloc AB samt en VD till dotterbolaget Secor AB.

Att anlita extern hjälp för rekryteringen av executive-roller är sunt förnuft, menar Mårten Stålnacke.

”Högre ledande positioner blir enormt tidskrävande om vi skulle sitta med dem i egen regi.  Dessutom behöver man ett utifrån-perspektiv, både för att identifiera vilken typ av kandidater som krävs och för att hitta och kontakta dem. I Finnveden Executive har vi en professionell partner som jobbar med tunga poster varje dag och som vet vad som krävs. Det är tryggt att ha dem med sig.”

Mårtens erfarenheter från rekryteringarna av VD och CFO är positiva.

”Vi går ju in med vetskapen om att det är svåra tjänster att tillsätta och det måste få ta tid. Jag har hela tiden känt mig trygg med att Martin vill vårt bästa. Det kanske låter lite klyschigt, men han är verkligen dedikerad – det känns personligt. Med tanke på att vi också lägger ner mycket tid, våra koncernägare sitter med i den här typen av processer, så är det viktigt med en samarbetspartner som tar uppdraget på lika stort allvar som vi.”

Öppenhet, transparens och god kommunikation har kännetecknat samtliga rekryteringar.

”Jag har upplevt att Martin har varit väldigt tillgänglig och ärlig med vad som händer. Om det drar ut på tiden – vilket det ju nästan alltid gör med sådana här tjänster – så har han aviserat det direkt. Samma sak när det kommer till eller faller från kandidater.”

Att förstå verksamheten och dess behov på ett bra sätt och kunna presentera det för kandidaterna är nyckeln, menar Mårten.

”Martin har sålt in tjänsterna hos kandidaterna på ett bra sätt, och han har också gjort ett bra jobb med återkopplingen till oss efter intervjuerna. Han har en förmåga att projektleda och driva processen framåt så att man känner sig trygg.”

Läs mer om chefsrekrytering med Finnveden ›

”För oss är det viktigt med en samarbetspartner som är beredd att lägga tid och engagemang på att komma till Töreboda för att lära känna verksamheten och orten. Vi vill ha en rekryteringskonsult som tar sig tiden att träffa oss ansikte mot ansikte.”

Mårten Stålnacke
HR-chef

Recruitment consultants

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior recruitment and partner

Martin Damberg

Martin Damberg

Senior recruitment and partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior recruitment and partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior recruitment and partner

Rekryteringskonsulter

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Martin Dambergs

Martin Dambergs

Senior rekryteringskonsult och partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner