Interim Management - Rekrytering av Interimschefer

Behöver ni hitta en interimschef med kort varsel? Med Finnvedens Interim Management Rekrytering kan ni snabbt och smidigt rekrytera en interimschef för ert chefsuppdrag. Vi rekryterar över hela Sverige och våra kontor ligger i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Värnamo.

 

Interim rekrytering med Finnveden – snabbt & effektivt!

Det finns många anledningar till varför man kan behöva rekrytera en interim-chef. Oavsett anledningen så vill man oftast ha den nya och tillfälliga chefen på plats snabbt. För att ni inte ska ha en tom chefsposition så hjälper våra erfarna konsulter er med rekryteringen av er nya interimschef.

Vad får man med vår Interim Rekrytering?

Varmt välkommen att kontakta oss när ni har ett tillfälligt behov av ledarskap, interim management och interimschefer i er organisation. Vi berättar gärna mer om hur vi skulle kunna hjälpa er med Interim Rekrytering!

Ring oss

 

Flera lyckade rekryteringar inom Interim Management

Vi har hjälpt våra kunder med ett flertal lyckade Interim rekryteringar. Sedan 1984 när vi startade har vi arbetat upp noggranna och effektiva rekryteringsprocesser för att tillsätta interim chefsuppdrag.

Se alla våra genomförda rekryteringar ›

         

 

 

Vad gör en Interimschef?

En interimschef är en tillfällig chef som anställs under en viss period för att fylla en chefsposition snabbt. Begreppet interim chef är därför väldigt brett och vad den gör beror till stor del vilken chefsposition den ska fylla.

En Interim Manager bör därför ha lång erfarenhet och ett gott ledarskap. Personen ska vara van at driva förändringar i olika miljöer och verksamheter. Eftersom uppdragen är tidsbegränsade behöver de vara tydliga och snabba i sitt genomförande för att skapa resultat på kort tid.

Exempel på Interim chefsuppdrag

Ett vanligt uppdrag för Interim Management rekrytering är tillfälliga CFO och VD. En interim VD kan behöva tillsättas väldigt fort om den tidigare VD:n har fått sluta av någon anledning.

En nytillsatt VD behöver då analysera bolaget och ta fram en övergripande strategi framöver. Detta är en svår uppgift och ställer därför stora krav på den nya VD:n och oss som ska sköta rekryteringen. Vi har rekryterat interim chefer för roller som:

 

Finnveden har lång erfarenhet av Interim rekrytering och av att tillsätta interim-chefer för olika uppdrag i bland annat Stockholm och Göteborg.

 

Ring oss Följ oss