Värdefulla samarbeten.

Relationen med våra uppdragsgivare är av största vikt för oss och inget gör oss stoltare än samarbeten som faller väl ut. Vi berättar gärna om hur vi jobbar, men tror att det är värt minst lika mycket att höra det från dem vi jobbat med.

Långvarigt samarbete med bra känsla

Länsförsäkringar Jönköping är ett av 23 självständiga, lokala och kundägda bolag som samverkar under gemensamt varumärke med övriga lokala bolag i landet i en så kallad ömsesidig bolagsform. Bolagsformen ställer speciella krav på ledning och organisation. Anna Brolin är HR-chef på Länsförsäkringar Jönköping och hon har under lång tid samarbetat med Finnveden Executive i bolagets chefsrekryteringar.

Ömsesidig respekt och bra dialog

Mikael Petersson är VD på Swedrive, ett företag i småländska Lagan med lång tradition. Här utvecklar och tillverkar man avancerad teknik inom elmekanik, specialanpassat till vitt skilda branscher. Alla processer som ingår i utveckling, tillverkning och försäljning av elmekaniska cylindrar, domkrafter och snäckväxlar sker på plats i Lagan, vilket möjliggör flexibla lösningar för kunder.

Grundlig analys gav relevant urval

Stora Enso Packaging Solution är en del av Stora Enso som utvecklar och producerar fiberbaserade förpackningslösningar. De finns i alla steg i värdekedjan, från materialtillverkning till färdig förpackningslösning och erbjuder sina lösningar till varumärkesägare och detaljister, samt andra ledande konverterare. Finnveden Executive har hjälpt Stora Enso Packaging Solution med rekrytering av strategiska viktiga roller under flera år.

Specialistrekryteringar med litet kandidaturval

Trelleborg Sealing Profiles har kontor i Värnamo men finns på ett stort antal platser runtom i världen. I själva verket är man två bolag, Trelleborg Sealing Profiles, och Trellegborg Mixing Forsheda. Marie Torén är HR Manager i båda och har under flera år använt sig av Finnveden Executive vid rekryteringar till strategiskt viktiga positioner.