Från de största till de minsta

Vi får nästan alla våra uppdrag på direkta rekommendationer och känner oss stolta över den respons vi får från marknaden. Våra uppdragsgivare är allt från stora börsnoterade koncerner till små företag och verksamheter med 20-talet anställda, över hela Sverige. För oss är varje uppdrag lika viktigt och förtjänar samma helhjärtade engagemang.

REKRYTERING AV NYCKELPOSITIONER
Vi jobbar med rekrytering inom de allra flesta branscher och med alla typer av nyckelpositioner; spännvidden är från styrelseordförande och koncernchefer till administratörer och specialister.

Vi har referenser från de flesta branscher och verksamheter. Läs mer om vilka företag som finns bland våra befintliga uppdragsgivare under genomförda rekryteringar, hör några av dem berätta om vårt samarbete bland våra case eller kontakta oss för mer information.