Individual Interaction Process™ – ger dig ett tryggt beslutsunderlag

Individuell anpassning av processen i samarbete med uppdragsgivaren samt en kvalificerad interaktion med kandidat, testresultat och referensgivare. Detta resulterar i en mycket hög kvalitetssäkring och ett tryggt beslutsunderlag vid rekrytering. Vår konsult leder hela rekryteringsprocessen från start till mål och ansvarar för kvalitetssäkringen i varje led. Allt sammanfattas i en utförlig skriftlig rapport om varje finalkandidat.

FRAMGÅNGSRIK REKRYTERING
Varje uppdrag har en ansvarig konsult hos oss, men alla i teamet är delaktiga och arbetar för att vi gemensamt ska leverera en optimerad rekrytering. På detta sätt utnyttjar vi alla konsulters kompetens och Searchnätverk – vilket resulterar i en nöjd uppdragsgivare och kandidat.