Etik i allt vi gör

Finnveden Executive har alltid ett etiskt förhållningssätt till allt vårt arbete med rekrytering, våra kunder och våra kandidater. Dessa riktlinjer ingår alltid i avtalen med uppdragsgivaren. Internt arbetar vi kontinuerligt med etik och värderingsfrågor.

Vi arbetar med personuppgifter i enlighet med GDPR.

Vi värnar även om våra kandidater, kunder och samarbetspartners integritet och därför har du som kandidat, kund eller samarbetspartner rätt till tillgång, rättelse, begränsning samt radering av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill bli borttagen ur vår databas är du välkommen att skriva till office@finnvedenexecutive.se.