VPK Nordic är en av Skandinaviens ledande förpackningsleverantörer och en del av VPK Group och Klingele Group – två familjeägda förpackningstillverkare som delar en lång historia inom hållbara förpackningslösningar. VPK Group har 70 produktions- och försäljningsställen i 20 länder och sysselsätter mer än 6500 anställda. Våra produkter inkluderar wellpappförpackningar, display- och förpackningsmaskiner. I Sverige har VPK Packaging fabriker i såväl Bäckefors som i Norrköping och närmare 240 anställda. Läs mer på: https://www.vpkgroup.com/se-sv

Du rapporterar till Produktionschefen och placeringsorten är Norrköping

Tjänsten

Som Underhållschef leder du ett team av 9 personer inklusive dig, bestående av Mekanik, El och direkt inköp för teamets behov. Du har ansvar för att planera och genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll, på kort och lång sikt. Du initierar, planerar och driver olika tekniska projekt relaterat till utbyte/underhåll av utrustning, maskiner och fastigheter. Du säkerställer att produktionsanläggningen hålls i ett bra skick så att produktion kan ske med så få oplanerade avbrott och så effektivt som möjligt. Du ingår i den lokala ledningsgruppen i Norrköping.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för befattningen:

 • Leda, fördela, planera, organisera och koordinera gruppens arbete
 • Att vara gruppens talesman i gemensamma frågor in/ut mot anläggningens övriga processer
 • Att driva företagets brandskyddsarbete och inneha funktion brandskyddschef samt vara systemägare inbrottslarm och brandlarm (Securitas)
 • Genomföra medarbetarsamtal med underställd personal (minst) en gång per år
 • Redovisa/rapportera planerade och avhjälpande UH-aktiviteter
 • Redovisa/rapportera planerade och oförutsedda UH-kostnader
 • I samråd med produktionsledning planera reparationer och FU
 • I projekt medverka vid investeringar/installationer
 • Köpa in material och reservdelar för enhetens behov
 • Övervaka att ordnings- och skyddsföreskrifter efterlevs (entreprenörer)
 • Operativt hantering av avhjälpande aktiviteter på fältet

Erfarenhet

Du har minst fem års erfarenhet av att leda liknande underhållsverksamhet som med praktisk tillämpning av teknisk kompetens på fältet med personalansvar. Dessutom har du erfarenhet av lag och regeltillämpning inom avdelningens ansvarsområden.

Vi ser gärna att du har goda tekniska kunskaper inom El- och Mekanikavdelningens ansvarsområden samt att du har administrativ kompetens. Vidare tror vi att du har erfarenhet av budgetarbete, projektledning och maskininstallationer.

I ditt uppdrag ingår att fortsätta utveckla och utmana verksamheten mot ett modernt underhållsarbete när det kommer till struktur, processer, arbetsmetoder och inställning.

Din profil

Som person har du ett starkt säkerhetsfokus. Du har en stark ledarskapsförmåga med förmåga att motivera andra att genomföra förändringar för att uppnå resultat, du agerar förebild och får därigenom med dig andra. Vi tror du har:

 • Ett högt engagemang, är målinriktad och rak samt tydlig i din kommunikation
 • Goda ledaregenskaper, förmåga att engagera medarbetare, både i egen process och kringprocesser
 • Förmåga att vara synlig, tillgänglig, en social kompetent person och en god lyssnare
 • Entusiastisk och coachande stil
 • En strukturerad och analytisk förmåga
 • Har en god samarbetsförmåga med andra enheter
 • Har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift både på svenska och engelska

Vi söker en person med förmåga och kompetens att leda och stötta medarbetare på fältet som är van att delegera och sedan följa upp. Du har också varit med om att leda och driva olika projekt för underhåll med syfte att öka effektivitet och tillgänglighet av utrustning.

Vi erbjuder dig

Du blir en del av ett lönsamt och växande internationellt företag, med ett starkt hållbarhetsfokus och som värnar om anställda, kunder och vår miljö. Vi har en öppen och informell kultur, där det är naturligt att ingå samarbeten både globalt och lokalt. Organisationskulturen är platt och vi har ett enkelt sätt att föra dialog med chef och ledning. Du kommer att ha stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling och kan sätta din egen prägel på utveckling och riktning i din befattning. På VPK främjar vi mångfald, inkludering och jämlikhet och uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka.

Kontaktuppgifter

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Roger Johansson tfn +46 70 88 11 310. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

Välkommen med din ansökan!