Hem / Rekrytering / Styrelserekrytering

Styrelserekrytering – rekrytera rätt styrelseledamot

Finnveden Executive har arbetat med rekrytering för styrelser sedan 1984 vilket gett oss en unik och omfattande databas av duktiga kandidater för vår styrelserekrytering.

Finnveden rekryterar era nya styrelseledamot

Vi på Finnveden Executive har sedan 1984 utvecklats till ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag. Tack vare vår framgångsrika historia med rekryteringar för ledande befattningar kan vi erbjuda en kandidatdatabas och ett SearchNätverk som gör skillnad!

Rekryteringskonsulter

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Martin Dambergs

Martin Dambergs

Senior rekryteringskonsult och partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner

Finnveden Executive’s kandidatbank för styrelserekrytering

Vi arbetar med Executive search för vår styrelserekrytering, och genom vårt Search-nätverk tar vi fram en kravprofil tillsammans med uppdragsgivaren. Vi har därför stor möjlighet att hitta rätt kandidater i vår databank. Ett urval av kandidater kallas till personliga intervjuer, individuella tester, kompetenser, erfarenhet och referenser. När det slutgiltiga urvalet är gjort så presenteras kandidaterna för uppdragsgivaren av våra erfarna rekryteringskonsulter.

Kontakta oss på Finnveden Executive för att påbörja processen och stärka upp er styrelse.

Rekryteringstjänster

VD-Rekrytering

Finnveden Executive har hjälpt många uppdragsgivare att rekrytera en ny VD och därmed bidragit till att bolagen nått nya framgångar.

Chefsrekrytering

Vi på Finnveden Executive är specialister på chefsrekrytering och att rekrytera rätt personer till chefsroller, företagsledning och styrelse.

Executive Search

När vi använder oss av Executive Search rekrytering är syftet att rekrytera kandidater som uppfyller specifika krav för positioner som högt uppsatta chefer

Headhunting

Finnveden Executives har ledande expertis inom headhunting rekrytering i Göteborg, Jönköping, Värnamo och Stockholm.

Interim Management

Med Finnvedens Interim Management Rekrytering kan ni snabbt och smidigt rekrytera en interimschef för ert chefsuppdrag.

Second Opinion

Finnveden Executive erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekrytering – en second opinion.

Specialistrekrytering

Att fånga och attrahera duktiga specialister är en utmaning för alla företag. Ibland är de svåraste rekryteringarna just specialistrekrytering.

Styrelserekrytering

Vi har arbetat med rekrytering för styrelser sedan 1984 vilket gett oss en unik och omfattande databas av duktiga kandidater för vår styrelserekrytering.

VD-Rekrytering

Finnveden Executive har hjälpt många uppdragsgivare att rekrytera en ny VD och därmed bidragit till att bolagen nått nya framgångar.

Chefsrekrytering

Vi på Finnveden Executive är specialister på att rekrytera rätt personer till chefsroller, företagsledning och styrelse.

Executive Search

När vi använder oss av Executive Search rekrytering är syftet att rekrytera kandidater som uppfyller specifika krav för positioner som högt uppsatta chefer.

Headhunting

Finnveden Executives har ledande expertis inom headhunting rekrytering i Göteborg, Jönköping, Värnamo och Stockholm.

Interim Management

Med Finnvedens Interim Management Rekrytering kan ni snabbt och smidigt rekrytera en interimschef för ert chefsuppdrag.

Second Opinion

Finnveden Executive erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekrytering – en second opinion.

Specialistrekrytering

Att fånga och attrahera duktiga specialister är en utmaning för alla företag. Ibland är de svåraste rekryteringarna just specialistrekrytering.

Styrelserekrytering

Vi har arbetat med rekrytering för styrelser sedan 1984 vilket gett oss en unik och omfattande databas av duktiga kandidater för vår styrelserekrytering.

Referenser

Frågor vid styrelserekrytering

Här har vi samlat det vanligaste frågor och svar vi som rekryteringsföretag får av våra kunder.

Hur rekryterar man en styrelseledamot?

Kravprofilen för att göra en rekrytering åt styrelser blir mer och mer lik en rekrytering för VD-positioner.

I urvalsprocessen tittar vi på de krav och egenskaper som rekryteringsuppdraget behöver:

 • Ansvar för att förvalta bolaget enligt lagar och regler
 • Kvalificerade råd till företagsledning
 • Att kunna föra dialog och visa samarbetsförmåga
 • Strategiskt tänkande
 • Hög integritet
 • Stor erfarenhet
 • God etik och moral

Med rätt styrelsesammansättning har man lagt grunden till att styrelsen i fråga kan bidra med att öka värdet för verksamheten.
Att ha till exempel hög mångfald kan generera bättre problemlösning inom styrelsearbetet, något som är högst aktuell inom modern rekrytering.

Hur ser processen för vår styrelserekrytering ut?

Processen för vår styrelserekrytering skiljer sig inte så mycket ifrån vår vanliga rekrytering.

Vi utgår alltid ifrån vår grundprocess som är:

 1. Analys av organisation och roll – Tillsammans med uppdragsgivaren formuleras en tydlig kravprofil
 2. Vi letar i nätverk och i våra databaser efter person med rätt profil
 3. Strukturerad telefonintervju med matchande kandidater för den tänkta styrelsen
 4. Möte och intervju med de kandidater som valts ut efter telefonintervjuerna
 5. Presentation för uppdragsgivare av de kandidater som vi rekommenderar er att träffa
 6. Utvalda kandidater träffar uppdragsgivaren
 7. När uppdragsgivaren valt sin slutkandidat genomförs tester och en fördjupad intervju med slutkandidaten.
 8. Tillsättning

Vad är viktigt att tänka på när man sätter samman en styrelse?

Att sätta ihop en väl fungerande styrelse är ett svårt arbete som ofta tar lång tid. En bra styrelse bör innehålla personer med olika bakgrund och expertis. En fördel är om personerna kommer ifrån olika branscher, så att de kan ta med sig erfarenheter ifrån olika perspektiv.

För att få ett ännu bredare perspektiv kan det även vara bra att ha personer i blandade åldrar. Genom att ha det så kan man utmana problem och möjligheter på ett bättre sätt.
När man utför styrelserekrytering är det också viktigt att man har en öppen och professionell rekryteringsprocess för att göra bästa möjliga rekrytering. Personerna ska väljas utifrån vem som är mest lämpad för rollen, och inte bli valda då grund av personliga relationer eller annat.

Vi utgår alltid ifrån följande punkter när vi arbetar med styrelserekrytering:

 • Kompetens och erfarenhet: Utvärdera vilken kompetens och erfarenhet som krävs för att framgångsrikt leda och driva organisationen framåt. Se till att kandidaterna för styrelseuppdraget har relevant kunskap inom områden som är viktiga för verksamheten, till exempel finans, juridik, marknadsföring, teknik eller branscherfarenhet.
 • Mångfald och kompletterande kompetens: Sträva efter att ha en styrelse med mångfald av kön, ålder, etnicitet och bakgrund. Detta kan ge en bredare synvinkel och förbättra beslutsfattandet. Säkerställ också att kandidaternas kompetens kompletterar varandra för att täcka olika områden och behov.
 • Integritet och oberoende: Se till att styrelsekandidaterna har hög integritet och agerar oberoende av företagsledningen. Det är viktigt att de kan fatta objektiva beslut och agera i bästa intresse för företaget och dess intressenter.
 • Engagemang och tillgänglighet: Bedöm kandidaternas engagemang och tillgänglighet för styrelsearbetet. De bör vara beredda att lägga ned den tid och ansträngning som krävs för att utföra sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och delta aktivt i styrelsemöten och beslutsprocesser.
 • Riskhantering och strategiskt tänkande: Utvärdera kandidaternas förmåga att hantera risker och strategiskt planera för företagets framtid. De bör kunna identifiera och analysera potentiella risker och ta fram lämpliga strategier för att främja tillväxt och långsiktig framgång.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga: Bedöm kandidaternas förmåga att kommunicera effektivt och samarbeta med andra styrelsemedlemmar och företagsledningen. En bra styrelse behöver kunna fungera som ett team och ha öppen och konstruktiv kommunikation.
 • Kännedom om regler och riktlinjer: Se till att kandidaterna har en god förståelse för gällande lagar, regler och riktlinjer som styr företagets verksamhet. Det kan inkludera regleringar inom ekonomi, arbetsrätt, miljö och etik.
 • Referenstagning och bakgrundskontroll: Ta referenser och genomför bakgrundskontroller för att bekräfta kandidaternas påståenden om sina erfarenheter, kompetenser och tidigare prestationer. Detta kan bidra till att verifiera deras lämplighet och pålitlighet.