Hem / Referenser / Finnveden Executive och Focused Minds i unikt samarbete

Finnveden Executive och Focused Minds i unikt samarbete

Att förändra och leda verksamheter är en komplex process som kräver senior expertis inom många områden.

– Ska säkra företagens kompetensförsörjning

Att förändra och leda verksamheter är en komplex process som kräver senior expertis inom många områden. Nu inleder branschprofilerna Focused Minds och Finnveden Executive ett unikt samarbete.

”Tillsammans ger vi kunden en komplett lösning med verksamhetsutveckling, interimslösningar och ledarrekrytering”, säger Joakim Andersson på Focused Minds.

Focused Minds och Finnveden Executive är två av Sveriges ledande aktörer inom sina respektive nischer. Finnveden Executive rekryterar seniora experter och chefer på ledningsnivå samt styrelsemedlemmar. Focused Minds fokuserar på avancerad verksamhetsutveckling – från förbättringsprojekt och processutveckling till rena uppstartsprojekt. Som en del av detta erbjuder Focused Minds även interimslösningar på ledningsnivå.

De båda verksamheterna är välkända bland svenska företagsledningar – och nu väljer man alltså att gå ut med ett gemensamt erbjudande till kunderna.

”Vi har sett att det finns ett glapp i processen. Ett företag i förändring behöver snabbt få in erfarna ledare, ofta i form av en interimslösning. När arbetet sedan är på banan krävs ett mer långsiktigt ledarskap. I dag finns det, enligt vår bedömning, ingen som kan erbjuda en sådan helhetslösning”, säger Martin Dambergs på Finnveden Executive.

Tillsammans kan Finnveden Executive och Focused Minds skräddarsy en lösning med utgångspunkt i kundens behov – från strategi till förverkligande – med hjälp av interim och tillsvidareanställd ledningskompetens samt styrelsekompetens.

Generationsskiften, etablering av nya tillverkningsenheter och verksamheter, internationalisering samt strategiskt förbättringsarbete är några av de situationer där det finns behov av en mer omfattande kompetensförsörjning än vad marknaden tidigare har kunnat erbjuda.

Finnveden Executive och Focused Minds kommer även fortsatt att vara två olika företag, men agerar som ett – med kundens bästa som utgångspunkt.

Ur kundernas perspektiv ser vi en rad fördelar. Man får en helhetslösning och sparar tid och resurser på att inte behöva förklara sitt behov för flera aktörer. Focused Minds har arbetat med verksamhetsutveckling och Finnveden Executive med chefsrekrytering på exekutiv nivå under lång tid och kan erbjuda kvalitet grundad både på akademiska meriter och senior erfarenhet av ledarskap i näringslivet”, säger Joakim Andersson på Focused Minds.

”Tillsammans ger vi kunden en komplett lösning med verksamhetsutveckling, interimslösningar och ledarrekrytering”

Joakim Andersson
Focused Minds

Recruitment consultants

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior recruitment and partner

Martin Damberg

Martin Damberg

Senior recruitment and partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior recruitment and partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior recruitment and partner

Rekryteringskonsulter

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Martin Dambergs

Martin Dambergs

Senior rekryteringskonsult och partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner