Hem / Referenser / Finnveden Executive firar 35 framgångsrika år

Finnveden Executive firar 35 framgångsrika år

När Finnveden Executive startade 1984 ville vi inte vara som alla andra

Med ett långsiktigt förtroende från våra kunder – och övertygelsen att inget kan ersätta erfarenhet, engagemang och ett rejält hantverk – står vi rustade för ett nytt, spännande decennium.

Men vi tar det från början. På 70-talet studerade PG Ljungman organisationspsykologi och ledarskap vid Göteborgs Universitet för legendaren professor Sigvard Rubenowitz. Men ”verkligheten” lockade och smålänningen PG valde att överge forskarstudierna för en tjänst som skolpsykolog i Värnamo.

1984 grundades Finnveden Urval med fokus på rekrytering av ledare. Som sådan var verksamheten unik på den sydsvenska landsbygden och det enda alternativet utanför storstäderna.

”Vi var lite kärringarna mot strömmen – och är det fortfarande. Vi bestämde oss tidigt för att enbart specialisera oss på executive och inte blanda in bemanning eller andra typer av tjänster”, konstaterar PG.

Förtroendet från de lokala tillväxtbolagen bidrog till en urstark utveckling under 1980-talet. Kring millennieskiftet hade uppdragen också fått internationell karaktär med rekrytering av ledare för svenska bolag utomlands. 2012 bytte verksamheten namn till Finnveden Executive.

En för alla, alla för en

I dag är vi ett av Sveriges äldsta rekryteringföretag, med ett framgångsrikt genomfört generationsskifte i bagaget. PG har lämnat över stafettpinnen till fyra delägare:

Anne Palmgren, Ulrika Danielsson, Roger Johansson och Martin Dambergs – och det är också den här kvartetten som gör jobbet.

För även här skiljer sig Finnveden Executive från många andra. Det fyra delägarna är företagets rekryteringskonsulter, vilket innebär att kunderna får ett unikt engagemang.

”Vi har ett ’true partnership’ där alla tar lika stort ansvar och ingen gynnas mer än den andra. Vi har eget ansvar för våra kunder – kunden har alltid en enda kontakt som följer uppdraget från start till mål – men vi förenar våra kompetenser och nätverk i de olika uppdragen”, förklarar Martin.

”Att vara delägare i Finnveden Executive är mer än ett jobb. Det är ett sätt att leva, en passion”, säger Anne

”Integriteten och lojaliteten gentemot våra kunder är grunden för allt vi gör. Vi har alltid kundernas bästa för ögonen och vi kan gå genom eld och vatten för deras skull. Och det vet de!”

”Vi har varit där själva!”

Alla fyra kommer från olika bakgrunder i näringslivet och har erfarenhet från ledande positioner och HR-arbete inom såväl tillverkande företag som tjänsteföretag.

”Vi har varit där själva. Vi har också suttit i ledningsgrupper och vet vilka behov våra kunder har och vilka utmaningar de ställs inför”, säger Ulrika och Anne instämmer:

”Det är också värdefullt att vi har erfarenhet av olika typer av bolagsformer – från aktiebolag till ägarledda bolag. Vi vet hur styrningen skiljer sig mellan olika typer av företag och vet hur kontexterna ser ut för beslutsfattandet.”

En del av vårt DNA

Verksamhetens historiska förankring i organisationspsykologin har blivit en viktig del av vårt DNA.

”Vi blev snabbt kända för att göra riktigt bra personutredningar, omfattande urvalsrapporter och ett gediget referensjobb”, förklarar PG.

Något som fortfarande är kärnan.

”Vi tar aldrig en tjänstebeskrivning rakt av utan utgår från företagets behov. Vi tar oss tiden att lära känna företaget och hur det fungerar. Vi vågar ifrågasätta och ofta fungerar vi även som organisationskonsulter i samband med en rekrytering”, konstaterar Roger.

”Att gå ett steg längre i ansvarstagandet och engagemanget kring matchning är självklart. Det är ju den valda kandidaten som ska få förtroendet att vara med och förvalta kundens varumärke.”

I händelsernas centrum

Numera är landsbygdsstämpeln inte lika given. Filialerna i Värnamo och Jönköping har utökats med kontor i Göteborg och Stockholm. Att investera i de fyra kontoren är en viktig signal och speglar vår ambition att vara nära våra kunder, konstaterar Anne.

”Att vi fortfarande har vår bas i Finnveden, i Gnosjöregionen och den småländska tillverkningsindustrin är en viktig konkurrensfördel. Det här är den svenska industrins lunga, och vi kan erbjuda ett omfattande nätverk som är högintressant för företag och kandidater i hela Sverige – och internationellt.”

När Finnveden Executive startade var vi före vår tid. Det har underlättat utvecklingen och anpassningen till samtidens, och framtidens, marknad. I dag är det självklart att stötta kunderna i den pågående digitaliseringen. Men den djupgående analysen av kundens behov och kandidatens möjligheter kan ingen AI eller algoritm ersätta, menar Martin:

”En långsiktigt framgångsrik rekrytering kräver fortfarande hantverk och hårt arbete.”

”Jag hade tid över, så tillsammans med en kollega startade jag Psykologgruppen där vi erbjöd våra tjänster till näringsliv och offentliga organisationer. Det dröjde inte lång tid innan regionens företag vände sig till oss för att få hjälp med allt från utvärdering av kandidater till ledningsgruppsutveckling”

PG Ljungman
Grundare, Finnveden Executive

Recruitment consultants

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior recruitment and partner

Martin Damberg

Martin Damberg

Senior recruitment and partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior recruitment and partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior recruitment and partner

Rekryteringskonsulter

Roger Johansson

Roger Johansson

Senior rekryteringskonsult och partner

Martin Dambergs

Martin Dambergs

Senior rekryteringskonsult och partner

Christina Cajtoft

Christina Cajtoft

Senior rekryteringskonsult och partner

Malin Classon

Malin Classon

Senior rekryteringskonsult och partner