Våra medarbetare

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Anne Palmgren

070-712 72 22
[email protected]

Anne har sedan 2005 erfarenhet av Executive Search och att självständigt hantera chefsrekrytering och specialistrekrytering mot såväl det privata näringslivet som offentliga uppdragsgivare, både nationellt och internationellt.

Innan dess har hon en mångårig erfarenhet som personalchef, personalutvecklare och organisationskonsult samt en bred branscherfarenhet både från politiskt styrda organisationer och privat näringsliv. Hon har haft ledande befattningar på bl.a: GöteborgsOperan, Liseberg AB, Dayco Automotive AB, Frontec Sverige AB och Resia AB.

Human Resources & Labour Relations och e-MBA vid Göteborgs universitet.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Roger Johansson

070-881 13 10
[email protected]

Roger har en lång erfarenhet från ledande chefsbefattningar som bl.a. Vice VD med ansvar för Marknad och Försäljning i Skandinavien och har arbetat inom IT/ERP-branschen i 20 år. Civilekonom, 1991 vid Göteborgs universitet med fortbildning inom ämnena; teknik, ledarskap, försäljning ,marknadsföring och kommunikation.

”Jag känner en stor tillfredsställelse i att se hur företag utvecklas och når nya framgångar genom att de rekryterar rätt kompetens.”

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Ulrika Danielsson

070-233 81 67
[email protected]

Ulrika har lång erfarenhet av personalchefs befattningar i både medelstora bolag och större internationella koncerner. Hon har arbetat såväl strategiskt som operativt inom Human Resource Management med rekrytering, chefsstöd, ledarutveckling och organisationsutveckling.

Ulrika är Personalvetare, examen 1991 vid Växjö universitet med inriktning mot arbetspsykologi.

”Min breda erfarenhet från olika bolag och branscher har gett mig en god inblick i företags olika utmaningar och behov. Chefsutveckling, organisationsutveckling, personalledning och förstås även rekrytering av chefer och specialister har varit stor del av min mycket varierande vardag”.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Martin Dambergs

072-206 20 84
[email protected]

Martin har lång erfarenhet av att vara chef och att leda människor. Han har bland annat arbetat med chefs- och organisationsutveckling, rekrytering, talent management, strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsplanering. Martin har en bakgrund som officer och har efter den militära karriären bland annat arbetat som Teamledare, Utbildningschef, Verksamhetsutvecklare och HR-Chef.

”Ledarskap och utveckling har varit återkommande under min karriär och jag har arbetat både som linjechef och i stabsfunktion, vilket ger mig möjlighet att se verksamheter från olika perspektiv och insikt i vilka krav som ställs på chefer och specialister idag”

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH RÅDGIVARE

Lena Nero

070-892 77 75
[email protected]

Lena har sedan 2000 erfarenhet av Executive Search och att självständigt hantera chefsrekrytering mot såväl det privata näringslivet som offentliga uppdragsgivare, både nationellt och internationellt.

Innan dess har hon arbetat som Adjunkt i Arbetsvetenskap och har varit Chef för Näringslivsavdelningen vid Högskolan i Jönköping. Lärarexamen, 1981 vid Högskolan i Jönköping, utöver detta studier även inom sociologi, arbetsmarknadsteknik och personaladministration.

”Jag har genom åren fått en bred och spännande inblick i svenskt närings- och organisationsliv. För mig är varje rekryteringsprocess fortfarande ett tillfälle att få använda men också utveckla min erfarenhet, kompetens och insikt. Ett personligt engagemang i såväl kund- som kandidatrelationer är min motivation och utgångspunkt för ett framgångsrikt slutresultat.”

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH GRUNDARE

PG Ljungman

070-554 66 40
[email protected]

PG är en av grundarna till Finnveden Urval och har sedan 1984 arbetat med Search och rekrytering av chefer och specialister.

Legitimerad psykolog, 1977 vid Göteborgs universitet. Mellan 1977 och 1979, doktorandutbildning i psykologi.

TEAM SERVICE COORDINATOR

Sofia Wärnbring

036-19 64 30
[email protected]

Sofia har erfarenhet inom service och administration och arbetar huvudsakligen med administrativa uppgifter samt koordinering av dessa.

Civilekonom, 2006, vid Växjö Universitet