Våra medarbetare

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Roger Johansson

070-881 13 10
roger.johansson@finnvedenexecutive.se

Roger har en lång erfarenhet från ledande chefsbefattningar som bl.a. Vice VD med ansvar för Försäljning och Marknad internationellt i 20 år, både i ägarledda och börsnoterade bolag. Roger är Civilekonom, 1991 vid Göteborgs universitet med fortbildning inom ämnena; ledarskap, teknik, försäljning ,marknadsföring och kommunikation.

”Jag känner en stor tillfredsställelse i att se hur företag utvecklas och når nya framgångar genom att de rekryterar rätt kompetens.”

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Ulrika Danielsson

070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se

Ulrika har lång erfarenhet av personalchefs befattningar i både medelstora bolag och större internationella koncerner. Hon har arbetat såväl strategiskt som operativt inom Human Resource Management med rekrytering, chefsstöd, ledarutveckling och organisationsutveckling.

Ulrika är Personalvetare, examen 1991 vid Växjö universitet med inriktning mot arbetspsykologi.

”Min breda erfarenhet från olika bolag och branscher har gett mig en god inblick i företags olika utmaningar och behov. Chefsutveckling, organisationsutveckling, personalledning och förstås även rekrytering av chefer och specialister har varit stor del av min mycket varierande vardag”.

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Martin Dambergs

072-206 20 84
martin.dambergs@finnvedenexecutive.se

Martin har lång erfarenhet av att vara chef och att leda människor. Han har bland annat arbetat med chefs- och organisationsutveckling, rekrytering, talent management, strategisk kompetensförsörjning och verksamhetsplanering. Martin har en bakgrund som officer och har efter den militära karriären bland annat arbetat som Teamledare, Utbildningschef, Verksamhetsutvecklare och HR-Chef.

”Ledarskap och utveckling har varit återkommande under min karriär och jag har arbetat både som linjechef och i stabsfunktion, vilket ger mig möjlighet att se verksamheter från olika perspektiv och insikt i vilka krav som ställs på chefer och specialister idag”

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER

Christina Cajtoft

070-302 15 23
christina.cajtoft@finnvedenexecutive.se

...

TEAM SERVICE COORDINATOR

Andreas Yngwe

036-19 64 30
office@finnvedenexecutive.se

Andreas har erfarenhet inom service och administration och arbetar huvudsakligen med administrativa uppgifter samt koordinering av dessa.

Human Resources - Företagsekonomi, 2019, vid Jönköping University.

SENIOR RÅDGIVARE

Anne Palmgren

070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

Anne har sedan 2005 erfarenhet av Executive Search och att självständigt hantera chefsrekrytering och specialistrekrytering mot såväl det privata näringslivet som offentliga uppdragsgivare, både nationellt och internationellt.

Innan dess har hon en mångårig erfarenhet som personalchef, personalutvecklare och organisationskonsult samt en bred branscherfarenhet både från politiskt styrda organisationer och privat näringsliv. Hon har haft ledande befattningar på bl.a: GöteborgsOperan, Liseberg AB, Dayco Automotive AB, Frontec Sverige AB och Resia AB.

Human Resources & Labour Relations och e-MBA vid Göteborgs universitet.