Rekrytering i Jönköping

Finnveden Executive rekryterar tjänster på ledande befattningar i Jönköping med omnejd.

Behöver ni rekrytera i Jönköpingsområdet?

Finnveden Executive har sin bas i den småländska tillverkningsindustrin. Det var i Värnamo som företaget grundades 1984 och var då i stort sett ensamma på marknaden i sydsverige. Jönköping, Värnamo och Småland är fortfarande viktiga orter men idag har verksamheten utökats till kontor även i storstäderna. Redan från start var inriktningen att rekrytera chefer och andra ledande positioner. Erfarenheten vi byggt upp under de många åren har resulterat i många framgångsrika rekryteringar och ett stort nätverk av kompetens inom olika branscher.

Rekryteringsföretag i Jönköping

Vårt kontor i Jönköping hittar du centralt i staden på Östra storgatan. Här träffar vi gärna våra uppdragsgivare i Jönköping för att gå igenom hur vi arbetar med rekryteringsprocessen. Vi vet hur viktigt det är och hur svårt det kan vara att förstärka företagsledningen eller styrelsen med rätt, kompetent personal. Att hitta en kandidat som motsvarar era förväntningar och uppfyller era krav men också som attraheras av er som arbetsgivare och förstår vad ni kan erbjuda era anställda.
Det är också på Jönköpingskontoret som vi håller intervjuer och träffar våra kandidater. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Finnveden Executive AB
Östra Storgatan 8, 3tr
553 21 Jönköping
036-19 64 30
office@finnvedenexecutive.se