Nätverk

Sedan 2016 är Finnveden Executive med i det internationella nätverket Inhunt World. Inhunt World är ett internationellt nätverk av search- och headhuntingföretag. Styrkan med detta nätverk är att ge våra uppdragsgivare, som har verksamhet i andra länder än Sverige, rekryteringsstöd utanför Sveriges gränser. Tack vare detta nätverk har vi kontakter och samarbetspartners i Kina, Danmark, Indien, Italien, Polen, Portugal, USA, Schweiz, Storbritannien, Ukraina, Iran, Ryssland och Singapore.

Läs gärna mer om vårt internationella nätverk på www.inhuntworld.com