SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se

Vi söker en affärsinriktad

VD

Värnamo Energi erbjuder klimatsmart energi och högteknologiska IT-tjänster – betydelsefulla produkter som ger våra kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. Vi bidrar aktivt till samhällets utveckling genom att bygga ut el-, fjärrvärme- och fibernät i Värnamo kommun. Värnamo Energis agerande präglas av en hög servicegrad och närhet, omtanke om miljön samt god kompetens. Bolaget har idag 55 anställda, över 14 000 kunder och omsätter ca 380 MSEK. Värnamo Energi är helägt av Värnamo kommun.

Läs mer på www.varnamoenergi.se

Till en bransch som är i en intressant utvecklingsfas

I rollen som verkställande direktör för Värnamo Energi AB har du det övergripande ansvaret för att vidareutveckla både verksamhet, resultat och personal enligt styrelsens riktlinjer. Företaget befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och framtidstron är stark. Vi agerar på en marknad i en snabb utveckling. Detta ställer krav på Dig som VD. Du skall kunna analysera och förutse morgondagens utveckling inom energiområdet. Din förändrings- och utvecklingsbenägenhet bör således vara hög. Vidare är Du en god strateg som med hjälp av en strukturerad omvärldsanalys hittar affärsmöjligheter och skapar förutsättningar för tillväxt.

Energi- och miljöpolitiska beslut medför ständiga utmaningar för verksamheten vilket kräver att du tillsammans med ägarna utvecklar en samsyn och en gemensam vision för företaget. Ytterligare utmaningar är att utveckla och bibehålla varumärket samt den goda arbetsmiljön som säkrar en bra kompetensförsäljning.

Då Värnamo Energi är ett kommunalägt bolag är det även av stor vikt att samspelet med övriga bolag i kommunen fungerar väl. I din ledningsgrupp ingår funktionsansvariga för marknad, ekonomi och teknik. Du rapporterar till styrelseordförande och till dennes politiskt tillsatta styrelse.

Vi ser gärna att Du har en bakgrund från branschen eller områden som tangerar densamma. Sannolikt har Du goda records som teknikchef, marknadschef eller VD. Din formella utbildning bör vara civilingenjör eller motsvarande akademisk utbildning, gärna inriktning mot el eller andra områden inom energisektorn. Det är av stor vikt att du har en väl utvecklad social och kommunikativ förmåga att skapa förståelse för bolagets behov av samverkan inom hela kommunen. Du är en tydlig och målinriktad ledare, kommunikativ och med förmåga att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och övriga intressenter.

Vi erbjuder ett intressant uppdrag i ett trivsamt och välmående företag.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter och ansökanFör ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Ulrika Danielsson tfn +46 702-33 81 67. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, http://www.finnvedenexecutive.se

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Ulrika Danielsson
070-233 81 67
ulrika.danielsson@finnvedenexecutive.se