SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se

CIKO söker nu en engagerad och drivande ledare i uppdraget som

Verksamhetschef Rådgivning & Vägledning

Kollektivavtalsstiftelsen CIKO stiftades av Fremia och LO år 2018 och är den registrerade omställningsorganisationen för arbetsgivarna anslutna till Omställningsavtal Fremia – LO. Huvudkontoret är i Stockholm och omställningsverksamheten bedrivs via fem regionkontor i landet. Stiftelsen stödjer anställda och uppsagda från en mängd branscher bl.a. fastighet, städ, personlig assistans, vård och omsorg, handel och förskolor med omställnings- och kompetensstöd. Utöver att hjälpa personer som är uppsagda på grund av arbetsbrist hjälper CIKO även de som har haft en visstidsanställning samt de som sagts upp på grund av ohälsa. Läs mer på: www.ciko.se

Som verksamhetschef för rådgivning och vägledning har du ett fullt ut delegerat ansvar att driva och utveckla vår verksamhet som är riktad på att ge omställningsstöd i arbetslivet och studie – och yrkesvägledning. Syftet med uppdraget är att säkerställa en professionell samordnad kvalitetssäkring av de tjänster CIKO tillhandahåller så att verksamheten levererar i enlighet med de kriterier och grunder som framkommer i Omställningsavtalen Fremia – LO. Det innebär att vårda och över tid utveckla de processer, rutiner och verktyg som används för verksamhetens aktiviteter och insatser, samt att säkerställa kompetens och kvalitet. I ditt ansvar ingår följande uppgifter:

  • Verksamhetsplanering och kvalitetssäkring av CIKO:s omställningsstöd samt studie – och yrkesvägledning avseende processer, aktiviteter och dess verktyg samt bemanning och kompetens över tid
  • Budgetansvar samt löpande uppföljning
  • Rådgivningskonsultationens kvalitet, uppföljning och kvalitetssäkring på kort och lång sikt
  • Ekonomisk uppföljning med relevanta nyckeltal
  • Personalansvar inklusive rekrytering, introduktion, rehab, ledigheter, bemanningsplanering, kompetensutveckling, utvecklingssamtal, lönesamtal, avveckling
  • Arbetsmiljöansvar
  • Engagemang av underkonsulter för olika behov
  • Kravställande ansvar avseende IT-stöd och hur dessa verktyg skall användas över tid

CIKO bedriver verksamhet över hela Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Örebro, Karlstad, Östersund och Stockholm. Tillsammans med ditt rådgivningsteam, idag nio rådgivare samt en studie – och yrkesvägledare över hela landet, driver du våra omställningsinsatser. Verksamhetschefen ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Placeringsorten är Stockholm.

Den vi söker

För att lyckas i uppdraget krävs att du har erfarenhet som chef och teamledare från liknande uppdrag i roller så som rådgivare, HR-specialist, HR-chef eller liknande tjänster. Har du erfarenhet från omställningsstiftelse eller verksamhet inom replacement är det meriterande. Troligen har du verkat i uppdrag som har ställt krav på din förmåga att utveckla och kvalitetssäkra konsultativa processer med administrativa rutiner, mallar och uppföljning. IT-vana är viktigt för oss och krav på att digitalisera rutiner och arbetssätt har hög prioritet. Du blir en viktig kravställare gentemot våra partners i utveckling av våra system och rutiner. Som chef är du van att leda personal med fullt delegerat personalansvar samt att upprätta verksamhetsplanering, bemanningsplanering och budget. Din ledarstil är coachande, stödjande och du motiveras av att utveckla medarbetare för att nå goda resultat.

CIKO kan erbjuda en öppen och dynamisk arbetsmiljö där du ges möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor och medarbetare. Du kommer att verka i en organisation som lever med samhällets utveckling och utmaningar vilket för rätt person innebär möjlighet att verka inom området för arbetsmarknadens förändringar.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Anne Palmgren mobil +46 (0) 707 127222. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast, dock senast 25 september. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se.

Välkommen med din ansökan!

SENIOR REKRYTERINGSKONSULT OCH PARTNER
Anne Palmgren
070-712 72 22
anne.palmgren@finnvedenexecutive.se