VD-Rekrytering

Rekrytering av ny VD kan vara den allra viktigaste rekryteringen för bolag idag, oavsett bransch eller storlek. Finnveden Executive har hjälpt många uppdragsgivare att rekrytera en ny VD och därmed bidragit till att bolagen nått nya framgångar.

Rekrytering av VD, en viktig investering
En drivande och kompetent VD med visioner som motsvarar företagets uppsatta mål och som passar in i företagskulturen är en framgångsfaktor för vilket bolag som helst. Hur man anställer rätt person för VD-posten är desto svårare och därför är det en trygghet att låta en erfaren, extern part sköta rekryteringen. Vi kan göra en objektiv bedömning och ha ett utifrånperspektiv när vi tittar på kandidaternas egenskaper och kvalitéer. Som specialister på att rekrytera VD och chefer vet vi på Finnveden Executive vad som krävs för att kunna leverera det ni efterfrågar. Vi utför noggranna rekryteringsprocesser på ett smidigt sätt och är med hela vägen, från en utarbetad kravprofil, genom rekryteringsprocessen, till ett signerat anställningsavtal.

Att rekrytera en VD
Vid tillsättning av rollen som VD eller andra tjänster på högsta ledningsnivå är taktfullhet och diskretion minst lika viktigt som ett stort och utbrett nätverk. Finnveden Executive handhar båda delar. Vi besitter både finkänsligheten och den långa erfarenheten som resulterat i oändligt många kontakter. Vår noggrannhet i alla led, från research och framtagande av utförlig befattningsbeskrivning till intervjuer och tester gör att vi kan kvalitetssäkra vår VD-rekrytering och överträffa våra uppdragsgivares förväntningar.

Ring oss Följ oss