VD-Rekrytering

En VD rekrytering kan vara den allra viktigaste rekryteringen för bolag idag, oavsett bransch eller storlek. Finnveden Executive har hjälpt många uppdragsgivare att rekrytera en ny VD och därmed bidragit till att bolagen nått nya framgångar. Vi har ett väl upparbetat search-nätverk som vi använder oss av vid våra rekryteringar av bland annat verkställande direktörer och andra seniora specialister.

Rekrytering av VD – En viktig investering

En drivande och kompetent VD med visioner som motsvarar företagets uppsatta mål och som passar in i företagskulturen är en framgångsfaktor för vilket bolag som helst. Hur man anställer rätt person för VD-posten är desto svårare och därför är det en trygghet att låta en erfaren, extern part sköta rekryteringen. Vi kan göra en objektiv bedömning och ha ett utifrånperspektiv när vi tittar på kandidaternas egenskaper och kvalitéer.

 

Vår process för att rekrytera VD

Vid tillsättning av rollen som VD eller andra tjänster på högsta ledningsnivå är taktfullhet och diskretion minst lika viktigt som ett stort och utbrett nätverk. Finnveden Executive tillgodoser båda delarna i våra processer för VD rekrytering. Vi besitter både finkänsligheten och den långa erfarenheten som resulterat i oändligt många kontakter. Vår noggrannhet i alla led, från research och framtagande av utförlig befattningsbeskrivning till intervjuer och tester gör att vi kan kvalitetssäkra vår VD-rekrytering och överträffa våra uppdragsgivares förväntningar.

Vår rekryteringsprocess i 8 enkla steg:

 1. Analys av organisation och tjänst – Tillsammans med uppdragsgivaren formuleras en tydlig kravprofil
 2. Search i nätverk och databaser kompletteras i vissa fall med annons (webb)
 3. Strukturerad telefonintervju med matchande kandidater
 4. Möte och intervju med de kandidater som valts ut efter telefonintervjuerna
 5. Presentation för uppdragsgivare av de kandidater som vi rekommenderar er att träffa
 6. Utvalda kandidater träffar uppdragsgivaren
 7. När uppdragsgivaren valt sin slutkandidat genomförs tester och en fördjupad intervju med slutkandidaten.
  • Djup referenstagning
  • Noggrant skriftligt utlåtande på finalkandidaten och muntlig briefing till uppdragsgivaren
 8. Anställning

 

Varför välja Finnveden för er VD-rekrytering?

Som specialister på att rekrytera VD och chefer vet vi på Finnveden Executive vad som krävs för att kunna leverera det ni efterfrågar. Vi utför noggranna rekryteringsprocesser på ett smidigt sätt och är med hela vägen, från en utarbetad kravprofil, genom rekryteringsprocessen, till ett signerat anställningsavtal.

Vi har själva arbetat som höga chefer inom flera olika branscher – så vi vet vad som krävs för att attrahera duktiga kandidater. Med denna erfarenheten vet vi även vad som krävs för att klara de tuffa uppgifter som en VD ofta kan ställas inför.

Vi arbetar främst med Search när vi rekryterar VD – på så sätt kan vi på ett snabbt och träffsäkert sätt hitta kandidater.

Behöver ni hjälp med er nästa rekrytering av VD? Kontakta oss och kom igång redan idag!

Ring oss Följ oss

 

VD-rekrytering för Support Office i Halmstad

Vi har har genomfört cirka 20 framgångsrika VD-rekryteringar åt våra kunder. Ta del av en av de senaste:

”Att ha en lyhörd partner som förstår verksamheten är extra viktigt vid rekryteringen av en så strategiskt viktig tjänst”

Läs mer om rekryteringen här ›

Support Office Halmstad

 

Eftertraktade egenskaper hos en VD

När vi rekryterar verkställande direktörer åt bolag tittar vi extra noga efter egenskaper som dessa personer bör ha besitta. Egenskaperna som efterfrågan kan variera mellan olika företag och vilka utmaningar de står inför.

Generellt sätt så ska ha en VD:

Dessa egenskaper kombinerat med att vara stresstålig och tävlingsinriktad är en bra grund för att kunna arbeta och prestera som VD.