Second opinion

Finnveden Executive erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekrytering – en second opinion. Följande ingår i vårt arbete med second opinion: tester, djupintervju med seniorkonsult, kvalificerad referenstagning och ett skriftligt utlåtande om kandidaten.

REKRYTERING ÄR EN VIKTIG INVESTERING
Att anställa en ny medarbetare är alltid en stor investering. I de fall du hanterar rekryteringsprocessen själv så är vårt råd: Anställ aldrig någon kandidat utan att få en Second Opinion från en erfaren rekryteringsexpert. Vi är seniora och erfarna rekryteringsexperter som ser mer och ger mer djup, bredd och vinklar i våra analyser. Du får helt enkelt ett bättre beslutsunderlag samtidigt som du minimerar riskerna i din investering och ökar chansen för en lyckad rekrytering.

Ring oss Följ oss