Second opinion rekrytering - få ett andra utlåtande av våra experter

Finnveden Executive erbjuder kvalificerad bedömning av kandidater som ni vill ha ett utlåtande om i er rekrytering – en second opinion.

När du anlitar oss på Finnveden för ett utlåtande genom vår Second Opinion rekrytering ingår följande:

 

När behövs second opinion i rekrytering?

Ibland kan man känna sig osäker i en rekryteringsprocess – då kan det vara bra att få ett andra utlåtande. Second opinion används ofta i slutfasen av rekryteringen. Man är ute efter att få en objektiv och djupgående bedömning av kandidaten. Det används ofta för att få hjälp med att välja bland två högaktuella kandidater.

Second opinion kan användas när:

Är ni i behov av ett andra utlåtande av en kandidat? Maila eller ring oss för att ta del av vår Second Opinion rekrytering.

Till kontaktsidan för samtliga kontaktuppgifter ›

Ring oss

 

Finnveden – 40 år av lyckade rekryteringar med hjälp av Second Opinion

Vi på Finnveden har länge använt Second Opinion i vår rekrytering. Det har gett goda resultat för många av våra kunder som har fått ett andra utlåtande för att säkerställa kvalitén på rekryteringen.

Följande företag har tagit del av vår second opinion:

Se alla våra genomföra rekryteringar ›

Beijer Byggmaterial      Länsförsäkringar Jönköping   

 

Kvalitetssäkra er rekrytering med second opinion – Hur går det till?

Att anställa en ny medarbetare är alltid en stor investering. I de fall du hanterar rekryteringsprocessen själv så är vårt råd: Anställ aldrig någon kandidat utan att få en Second Opinion från en erfaren rekryteringsexpert. Vi är seniora och erfarna rekryteringsexperter som ser mer och ger mer djup, bredd och vinklar i våra analyser. Du får helt enkelt ett bättre beslutsunderlag samtidigt som du minimerar riskerna i din investering och ökar chansen för en lyckad rekrytering.

Kvalitetssäkrande tester

Vi utför en rad tester på kandidaten eller kandidaterna som är aktuella i processen. Dessa tester är speciellt framtagna för att avgöra huruvida kandidaten är kompetent nog för den specifika rollen.

Intervju med en av våra seniora konsulter

En av våra erfarna och seniora konsulter utför sedan en djupgående intervju med kandidaten för att lära känna denne på djupet och får en personlig kontakt.

Referenstagning

Nästa steg är en referenstagning där vi undersöker och noga kontrollerar referenserna.

Skriftligt utlåtande av kandidaten

När vi har skapat oss en god bild av kandidaten och dess erfarenheter och kompetenser – sammanställer vi detta i ett dokument som ni får ta del av. Vi finns med och hjälper er under hela processen för att ni ska känna er trygga. Second Opinion rekrytering med Finnveden är ett säkert och tryggt val.

 

Ring oss Följ oss

 

Felrekryteringar är dyra och tidskrävande

Felrekryteringar kan vara en betydande belastning för företag. De leder inte bara till ekonomiska förluster utan tar också värdefull tid och energi från både ledning och personal. Att investera i en noggrann och effektiv rekryteringsprocess är avgörande för att undvika dessa kostsamma konsekvenser. En värdefull lösning som kan minimera risken för felrekryteringar är att använda sig av en second opinion från experter inom området.

Vad kostar en felrekrytering?

Felrekryteringar har en betydande ekonomisk påverkan på företag. De direkta kostnaderna inkluderar annonsering, intervjuer, utbildning och integrering av den nya medarbetaren. Om rekryteringen inte lyckas, måste hela processen upprepas, vilket ytterligare ökar kostnaderna. Dessutom kan felrekryteringar leda till missnöjda kunder och påverka arbetsmiljön negativt.
Det är svårt att räkna ut den exakta kostnaden för en felrekrytering, men en beräknad snittsiffra ligger på cirka 500 000 – 700 000 kr. De faktorer som avgör kostnaden är:
• Bransch
• Lön
• Om tjänsten är senior eller junior
• Om det är en heltidstjänst eller deltidstjänst
• Tilläggsannonsering

 

Fem vanliga misstag vid rekryteringar

Att identifiera och undvika vanliga misstag vid rekryteringar är avgörande för att förbättra träffsäkerheten och kvaliteten på nya tillsättningar. Här är fem vanliga fel som företag gör och hur en second opinion kan vara till hjälp

Bristande analys av behov

Många felrekryteringar börjar med att företaget inte definierar vad de faktiskt behöver i en ny medarbetare. En second opinion kan bidra med en objektiv synvinkel och hjälpa till att skapa en klar och detaljerad kravprofil.

Ensidig bedömning

Att förlita sig för mycket på en enskild persons bedömning kan vara riskabelt. En second opinion ger en bredare bedömning och kan identifiera aspekter som den första bedömaren kanske har missat.

Brister i intervjuteknik

Dåligt utformade intervjufrågor och bristande struktur i intervjun kan leda till att viktig information om kandidaternas kompetenser och personlighet missas.

Övervägande av bristande erfarenhet

Att enbart fokusera på tidigare erfarenhet och formell utbildning kan leda till att andra viktiga egenskaper, som personlighet och hur kandidaten kommer passa in på företaget förbises.

Ignorera referenser

Att inte granska kandidatens referenser kan vara en ödesdiger brist. En second opinion kan utföra en djupgående granskning av referenser för att säkerställa att kandidatens påstådda färdigheter och erfarenheter är korrekta.
Genom att integrera second opinion i rekryteringsprocessen kan företag öka sin förmåga att fatta välinformerade beslut och undvika de kostsamma misstag som felrekryteringar innebär. Finnvedens tjänst för second opinion rekrytering erbjuder en pålitlig och professionell resurs för företag som strävar efter att anställa de bästa talangerna på marknaden.