Rekrytering av Logistikchef

För att lyckas med rekryteringen av en logistikchef åt en av våra uppdragsgivare tittar vi efter kandidater som är starka och trygga ledare. De bör även besitta egenskaperna att inspirera och utveckla sin medarbetare. Kandidaterna ska ha tillfredställande erfarenhet för att arbeta strategiskt och operativt inom den aktuella verksamheten.

Att jobba i internationella miljöer är något som förekommer ofta i en position som logistikchef.  Kandidaten behöver därför ha kunskap om och visa förståelse för olika kulturella skillnader som kan förekomma i det dagliga arbetet.

Finnvedens rekryteringsprocess för logistikchefer

Vår rekryteringsprocess är ytterst noggrann. Vi letar efter relevant kompetens och erfarenhet, i kombination med ett urval av tester som utförs av kandidaten för rekryteringen av en logistikchef. Tillsammans med uppdragsgivaren utformar vi behovsanalyser för en kravprofil. Detta görs för att få en enhetlig bild om vad tjänsten har för nyckelfunktioner.
Vill du komma igång med rekryteringen av er nya logistikchef? Kontakta oss idag för mer information!

Ring oss Följ oss

 

Vad gör en logistikchef

Som logistikchef finns det helhetsansvar för avdelningens medarbetare, budget, resultat och målsättning. Att leda utvecklingsarbetet för avdelningar och bana väg för nya och förbättrade arbetssätt som ska gynna affärsutvecklingen.

En logistikchefs arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som tillfaller en logistikchef kan variera. Detta är ett urval av ansvarsområden som kan uppkomma:

När vi rekryterar en logistikchef säkerställer vi att kandidaterna har erfarenhet och kompetens inom dessa olika områden.