Rekrytering av platschef – en tjänst med stor variation

För att rekrytera en platschef behövs det att man först gör en noggrann rekryteringsprocess. Först måste uppdragsgivaren definiera vad jobbet innefattar och vilka kvalifikationer kandidaterna bör ha. Därför är det viktigt att identifiera de specifika färdigheter och kompetenser som krävs för att kandidaten ska kunna utföra jobbet som Platschef på ett kompetent sätt. När det gäller platschefens arbetsuppgifter bör man också klargöra vilka mål och förväntningar som finns för positionen. När en uppdragsgivare anlitar oss för att ha hand om rekryteringen för en framtida tjänst som platschef går vi noggrant igenom alla kandidaters kompetenser och erfarenheter. Allt för att skapa en så komplett kravprofil så möjligt.

Finnveden Executive’s rekryteringar av platschefer

Vi har rekryterat platschefer för flera olika branscher som:

Kontakta oss för att komma igång med rekryteringen av er nya platschef!

Ring oss Följ oss

 

Vad gör en platschef

En platschefs arbetsuppgifter varierar stort beroende på bransch. Generellt sett så ansvarar de för utvecklingen av projekt och för att arbetsmiljön ses efter samt att regler efterföljs. En platschef har ansvar för planering, koordinering och ledning av alla aktiviteter relaterade till en plats eller en organisation.

Ansvarsområden

Följande 5 punkter är exempel på vilka ansvarsområden som en platschef kan ha: