Rekrytering av en kompetent Inköpschef (CPO)

Inför rekrytering av en inköpschef så ser vi till att kartlägga kompetenser som är relevanta för uppdraget. Detta gör vi för att lyckas rekrytera en resultatinriktad kandidat inför det nya uppdraget. Vi tittar på kandidatens affärsmannaskap; att skapa lönsamma avtal som gynnar verksamheten och tillika kunder. Vi ser gärna att kandidaten har ett datadrivet tankesätt i arbetet. Detta för att kunna analysera mätetal och konverteringar för att ta väl informerade beslut därefter.

Vid rekrytering av inköpschefer tittar vi på utbildning inom ekonomi eller teknisk inriktning – då det marknadsmässigt är viktigt att kandidater har relevant akademisk examen.

Kom igång med rekryteringen av er inköpschef

Vi berättar gärna mer om hur vi jobbar med rekrytering av inköpschefer och vad som gör oss unika.

Ring oss

 

Genomförda rekryteringar för rollen som inköpschef

Genom åren har vi gjort flera lyckade rekryteringar av inköpschefer, men även försäljningschefer och marknadschefer för olika bolag i spännande branscher. Vi har bland annat hjälp följande företag hitta en ny inköpschef:

Se alla våra genomförda rekryteringar ›

Axelent     

 

Potentiella industrier inför en tjänst som inköpschef

Något som är viktigt att ha i åtanke när man jämför kandidater för rollen som inköpschef är att de kan komma ifrån olika branscher. Det är därför viktigt att särskilja varifrån kunskaperna och kompetenserna har kommit ifrån.

Ansvar för inköpschefer i olika branscher

 

Vad gör en inköpschef?

Rollen som inköpschef är både utmanande och varierande och kan påverka verksamheten i stor utsträckning. Det är förför viktigt att göra en strategiskt rätt rekrytering av inköpschefen.

Inköpschefens arbetsuppgifter innefattar att planera, följa upp och styra inköpsavdelningens budget och leva upp till företagets uppsatta mål. Rollen innefattar även till viss del upphandlingar av nya leverantörer och säkerställande av befintliga leveransavtal. Inköpschefen bör därför vara socialt kompetent och ha en relevant utbildning inom ekonomi och gärna juridik.

En kompetent inköpschef ska leda och utveckla en driven inköpsfunktion inom verksamheten. Där budgeten efterföljs och ansvaret för personal tas på allvar. Att utveckla beställarkompetensen hos personal och sist men inte minst, uppföljning av målsättningen från verksamhetens affärsplan. Inköpschefen har en

Olika roller i uppdraget:

Positionen som inköpschef förknippas starkt med strategiska inköp då behovet för bredare tillsyn kommer med tjänsten. Detta kan variera sig beroende på inköpsorganisationen ser ut i aktuell verksamhet. Exempel:

Vad tjänar en inköpschef?

En inköpschef kan tjäna mellan 44.000 – 60.000 kr/mån. Detta är det normala löneintervallet som kan påverkas av flera olika faktorer. Läs mer om hur mycket inköpschefen kan tjäna och vad som påverkar det ›