Effektiv rekrytering av ekonomichef (CFO) med Finnveden

Låt Finnvedens experter göra jobbet när ni behöver rekrytera ekonomichef. Finnveden Executive har närmare 40 års erfarenhet av rekryteringsbranschen, och vi har utfört flera lyckade rekryteringar av ekonomichefer.

Lång erfarenhet inom rekrytering av ekonomichefer

Vi har rekryterat många ekonomichefer och CFO(chief financial officer) genom åren och vet vad som krävs för att hitta den rätta kandidaten som passar in på ert företag. Rekryteringsspecialisterna på Finnveden Executive har alla erfarenhet från ledande befattningar i olika verksamheter både från privat och offentlig sektor. En ekonomichef behöver ha ett starkt ledarskap även om personalansvar inte alltid är en så stor del av arbetet.

Kandidaterna i våra rekryteringar av ekonomichef bör besitta goda kunskaper inom följande områden:

Dessa kunskaper är viktiga för att de ska kunna stötta sina medarbetare i det operativa arbetet och för att kunna säkerställa en hög kvalitét.

Kom igång med eran rekrytering redan idag – kontakta oss för mer information!

Ring oss

 

Att rekrytera ekonomichef (CFO) – Hur gör Finnveden?

När vi letar efter ledande positioner för er ekonomiavdelning använder vi oss av det stora nätverk som vi byggt upp under närmare 40 år i rekryteringsbranschen. Utöver det använder vi också oss av executive search och vår effektiva headhunting. Vår långa erfarenhet av Finance recruitment gör att vi vet vad som fungerar och vilka behov samt krav våra uppdragsgivare har.

I uppstarten av rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid att lära känna vår kund och är noggranna vid framtagning av befattningsbeskrivningen. Tjänsten annonseras ut och vi genomför research-arbete efter lämpliga kandidater. Intervjuer och tester tar vid och slutligen har vi ett fåtal utvalda personer, som vi anser är bäst lämpade för rollen som ekonomichef. Detta kandidater  presenterar vi sedan för vår uppdragsgivare i utförliga rapporter. Vi lägger också stor vikt vid referenstagning och bakgrundskontroller för att helhetsbilden av våra kandidater ska bli så fullständig som möjligt.

Med vår lång erfarenhet av rekrytering har vi kompetenserna att utföra rekryteringar inom flera olika chefs-områden så som:

 

Finnveden rekryterade ekonomichef (CFO) för Ekoligens

Vi genomförde en lyckad rekrytering av CFO åt Ekoligens:

”We wanted an experienced, passionate CFO to join us on the journey from a research company to a commercialized, global industry.”

Läs mer om rekryteringen här ›

Ekoligens

 

Ekonomichef rollbeskrivning

Arbetsuppgifterna för en ekonomichef är varierande och ganska breda. Ekonomichefen brukar ha en strategiskt viktig roll på ekonomiavdelningen, där denne tar stora beslut som direkt påverkar verksamheten. Ekonomichefen har ett helhetsansvar för den ekonomiska styrningen och affärsutvecklingen, och är den med det yttersta ansvaret. För en ekonomichef är det idag också viktigt att vara nära affären och förstå vad som skapar lönsamhet i företaget.

Ibland kan det även förekomma arbetsuppgifter som är relaterade till controlling som exempelvis budget, analys samt årsredovisning och bokslut.

Uppgifterna för ekonomichefen är mer eller mindre operativa beroende på hur stort bolaget är. När man rekryterar en ekonomichef är det därför viktigt att ha en god inblick i hur företaget fungerar. Vi på Finnveden ser alltid till att läsa på om företaget vi rekryterar en ekonomichef till.

Eftertraktade egenskaper & kompetenser hos en CFO

För att kunna axla ansvaret som ekonomichef/CFO och göra ett bra jobb krävs det att man framför allt har bra ledaregenskaper. Då man har det yttersta ansvaret bör man kunna delegera uppgifter och förstå vilket nästa steg som är viktigast.

För att kunna ta rätt beslut bör ekonomichefen har en gedigen förståelse för controlling samt redovisning.

För att säkerställa att vi gör rätt rekrytering av ekonomichef utför vi grundliga tester och intervjuer.

Lön som ekonomichef

Lönebilden för en ekonomichef kan variera ganska mycket. Lönen grundas i vilka kompetenser och vilka branscherfarenheter som personen har. Eftersom det kan variera så pass mycket är det svårt att göra en snabb bedömning. Lönenivåerna har stigit allt eftersom efterfrågan har ökat för att rekrytera en duktig ekonomichef.

Tillsammans med företaget vi rekryterar ekonomichef/CFO åt så tar vi fram en marknadsmässig lön.