Specialistrekryteringar med litet kandidaturval

Trelleborg Sealing Profiles har kontor i Värnamo men finns på ett stort antal platser runtom i världen. I själva verket är man två bolag, Trelleborg Sealing Profiles, och Trellegborg Mixing Forsheda. Marie Torén är HR Manager i båda och har under flera år använt sig av Finnveden Executive vid rekryteringar till strategiskt viktiga positioner.

Bolagen har tillsammans drygt 200 anställda. Trelleborg Sealing Profiles är branschledande leverantör av tätningslösningar för byggbranschen och speciallösningar för fordonsindustrin, medan Trelleborg Mixing Forsheda arbetar mot och levererar material internt till Sealing Profiles, men också till andra externa tillverkare över hela världen. Marie Torén berättar att de utmaningar man ser framför sig, i båda bolagen, handlar dels om attraktivitet på marknaden, expansion och tillväxt, men även om omställning med ett kompetensperspektiv.

Professionellt och personligt

”Vi har upplevt Finnveden Executive som professionella och med mycket god förmåga till kommunikation”, säger Marie Torén. ”Det har också i hög grad handlat om personlig relation – vi har haft en huvudkontakt som har fungerat väldigt väl med oss och vars kompetens vi känt stor tillit till. Det är en relation som vi värdesätter högt. Men även andra vi haft kontakt med på Finnveden Executive står för samma professionalism i sin roll.”

”Vi har upplevt Finnveden Executive som professionella och med mycket god förmåga till kommunikation”

I sin roll som HR Manager är Marie en av dem som har tätast kontakt med rekryteringskonsulterna. Hon beskriver sin upplevelse av Finnveden Executives sätt att jobba som på samma gång professionellt och personligt. ”Det där tror jag är kärnan i det hela”, säger hon. ”De levererar ett hantverk som det ligger hårt arbete bakom. Ett djupgående arbete med tester, analyser och intervjuer. Jag har stor tillit till deras metoder, ett noggrant utarbetat testbatteri och djupintervjuer som fungerar väl”.

 

Krävande specialistrekryteringar

Marie berättar att Trelleborg tagit hjälp av Finnveden Executive vid flera olika typer av rekryteringar. ”Det som har varit speciellt är att de har hjälpt oss med några riktigt svåra rekryteringar, där det helt enkelt inte funnits så många med den rätta kompetensen att tillgå. Då räcker det inte att gå ut med annonsering utan det har krävt intensivt letande och search-arbete, vilket vi upplevt att Finnveden Executive är mycket bra på”.

Kommunikation, under och efter

”Vår kommunikation under en rekryteringsprocess kännetecknas av kontinuitet, med stor öppenhet och stort stöd”, berättar Marie. ”De visar stort intresse och engagemang även efter en avslutad rekrytering och är genuint intresserade av att veta hur det har gått. De är lika bra på att kontakta oss för att ställa den frågan som att ställa den till individen som rekryterats.”